Het Team

In elk ziekenhuis dat deelneemt aan het Barrett Netwerk wordt de Barrettzorg aangeboden door MDL-artsen die toegewijd zijn aan deze zorg.

Informatie Patienten

Wat is Barrett?

Verwijzers

Verwijzers naar het Barrett Netwerk zijn huisartsen en andere medisch specialisten. Alvorens een afspraak gemaakt kan worden, moet sprake zijn van een verwijzing.

Wetenschap

Wetenschappelijk onderzoek is nodig om de zorg aan patiënten met Barrett slokdarm nóg verder te verbeteren en te vernieuwen.

De ziekenhuizen

In alle ziekenhuizen die deelnemen aan het Barrett Netwerk kan de patiënt terecht voor goede Barrettzorg. Zo nodig wordt de patiënt voor specifieke behandeling van Barrett verwezen naar het Barrett Behandelcentrum van het Erasmus MC en het IJsselland ziekenhuis.

Contact