Vanwege de verhoogde kans om slokdarmkanker te krijgen, wordt aan patiënten met een Barrett slokdarm geadviseerd om op regelmatige tijdstippen een slokdarm en maag onderzoek (gastroscopie) te ondergaan. Het doel van deze gastroscopieën is om slokdarmkanker in een vroeg stadium te herkennen, waardoor de kans op genezing toeneemt. Tijdens de gastroscopie worden weefselstukjes (biopten) uit de Barrett slokdarm genomen. Dit wordt gedaan om eventueel aanwezige onrustige cellen in de Barretts slokdarm te kunnen vinden. De biopten worden onder de microscoop bekeken. Afhankelijk van onder andere de aanwezigheid van deze onrustige cellen wordt de frequentie van de vervolg endoscopieën bepaald. In het geval dat onrustige cellen aanwezig zijn, kan worden geadviseerd een behandeling te starten.

Er is nog veel onduidelijk over het verloop van de ziekte Barrett slokdarm. Bijvoorbeeld welke patiënten met een Barrett slokdarm in de loop van de tijd slokdarmkanker zullen gaan ontwikkelen. Daarom worden patiënten die in aanmerking komen voor het Barrett surveillanceprogramma in het Erasmus MC ook benaderd met informatie over onderzoek naar deze ziekte. Iedere patiënt beslist op basis van deze informatie zelf over deelname aan de studie, deze keuze heeft geen invloed op de zorg.

Patiënten kunnen voor informatie of een doorverwijzing contact opnemen met de behandelend specialist of huisarts.