Verwijzers naar het Barrett Netwerk zijn huisartsen en andere medisch specialisten. Alvorens een afspraak gemaakt kan worden, moet sprake zijn van een verwijzing.

In al onze ziekenhuizen kan de patiënt terecht voor uitstekende Barrettzorg. Verwijzing gaat via de reguliere werkwijze. Regelmatig overleggen de MDL-artsen uit de betrokken ziekenhuizen met elkaar in het ‘Barrett Expertisepanel’. Hierin wordt per patiënt samen gekeken wat het gewenste behandelbeleid is. Vanzelfsprekend wordt vertrouwelijk met de gedeelde gegevens omgegaan. Mocht een specifieke behandeling van Barrett benodigd zijn, dan wordt de patiënt hiervoor verwezen naar het Barrett Behandelcentrum van het
Erasmus MC en IJsselland Ziekenhuis. Mocht de verwijzer een patiënt controleren die in aanmerking komt voor endoscopische behandeling van Barrett kan deze ook direct verwezen worden naar het Barrett Behandelcentrum. Indicaties hiervoor zijn een endoscopisch zichtbare afwijking in het Barrett segment en/of tenminste hooggradige dysplasie in de biopten. Ook bij twijfel kan uiteraard contact worden gezocht om patiënt te laten beoordelen. Het wordt aanbevolen om laaggradige dysplasie te laten reviseren door een ervaren GE-patholoog.

Verwijzing naar het Barrett Behandelcentrum kan zowel via een email (info@barrettbehandelcentrum.nl) of via een verwijsbrief. Wij zullen uw patiënt op korte termijn oproepen op de polikliniek van waar verdere afspraken zullen worden gemaakt. U zult op de hoogte worden gehouden van de bevindingen en beloop.